O nás

Sme tu pre vašich zvieracích priateľov. Stále si doplňujeme vzdelanie, aby sme boli tou najlepšou pomocou pre vašich miláčikov.

MVDr. Michaela Kvaltínová

6/2014 - ukončené vzdelanie na Univerzite veterináskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

10/2014 - 10/2015 - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica

11/2015 - 9/2016 - Veterinárna ambulancia Myjava

11/2016 - Veterinárna ambulancia Skalica